youtube-ra-mat-dinh-dang-video-ngan

Ra mắt định dạng video ngắn, Youtube “Tuyên bố” cạnh tranh trực tiếp với Tik Tok