Các hạng mục công việc của phòng marketing

stt Hạng mục Chi tiêt công việc
Content
1 webiste Viết bài PR theo sự kiện, bài SEO theo từ khóa, bài viết dự án, bài tin chuyên đề đăng lên website
2 Bài PR Viết bài PR thương hiệu/ sản phẩm
3 Trang tin online Đăng bài PR lên trang tin điện tử tổng hợp
4 Báo online Đăng bài PR lên trang báo online: dantri, cafef…
5 Content fanpage Viết nội dung cho fanpage facebook
Video + hình ảnh
6 Dựng video Dựng video từ hình ảnh, text
7 Dựng video từ quay dựng, dạng hoạt hình
Quảng cáo tăng view video
8 Chụp hình + Quay video Quay video sự kiện, quay review sản phẩm…
Chụp hình sản phẩm, công ty, sự kiện
Thiết kế hình ảnh
10 Ấn phẩm truyền thông online Thiết kế toàn bộ các hình ảnh cho các sản phẩm trong gói
11 Ấn phẩm truyền thông offline Thiết kế hình ảnh cho các sự kiện offline (tờ rơi, standee, backdrop, bộ nhận diện thương hiệu…)
12 langdingpage Thiết kế landingpage theo dạng infographic cho sản phẩm/dịch vụ
Kỹ thuật
12 Trọng số website đo qua ahrefs Tăng trưởng các chỉ số SEO website
13 Người truy cập website Tăng trưởng chỉ số người truy cập
Banner trên trang tin
14 Banner trên trang tin Thiết kế banner và treo trên trang tin tổng hợp như: kinhtedautu.com, bantinkinhdoanh.net, daysom.com….
MXH khác
15 Blog, wordpress Tạo kênh chuẩn seo, chia sẻ bài viết lên kênh làm thương hiệu
16 Twitter Tạo kênh chuẩn seo, chia sẻ bài viết lên kênh làm thương hiệu
17 Instagram/pinterest Tạo kênh chuẩn seo, chia sẻ hình ảnh sản phẩm lên kênh làm thương hiệu
18 Forum Chia sẻ các bài đã viết lên các forum phù hợp, nhằm tăng domain, backlinks
19 Seeding Youtube Tạo comment trên các video đã đăng
20 Seeding facebook Tạo tương tác mồi trên page gồm: like, share, comment
Gooogle
21 Google maps Tạo tài khoản google maps chuẩn, tổ chức đánh giá 5*
22 SEO SEO onpage, offpage cho hệ thống từ khóa thương hiệu và từ khóa liên quan sản phẩm, dịch vụ do ECP lên danh sách
Quản lý dự án
23 Lên kế hoạch triển khai công việc theo gói
24 Quản lý tiến độ chung, đảm bảo KPIs cam kết
25 Tư vấn các chiến dịch marketing
26 Gặp mặt trao đổi trực tiếp
27 Thống kê báo cáo kết quả
Tư vấn chiến Quảng cáo FB, Google
28 Tư vấn quảng cáo tăng like page, tăng tiếp cận, tương tác cho bài post
29 Tư vấn quảng cáo adword, GDN
30 Tư vấn chiến dịch email marketing, SMS marketing