Các thủ tục liên quan

Hướng dẫn chi tiết cách cấu hình email trên Microsoft Outlook 2013 và 2016

Hướng dẫn chi tiết cách cấu hình email trên Microsoft Outlook 2013 và 2016

Cấu hình email account trên Outlook 2013 và 2016: 1. Mở Microsoft Outlook 2. Click File 3. Click Info menu bên trái 4. Click Account Settings sẽ sổ ra list. 5. Chọn Account Settings…trong menu...

Thuật toán mới của Google: Xây dựng website cần chú ý những gì?

Thuật toán mới của Google: Xây dựng website cần chú ý những gì?

Thuật toán mới của Google có tên Google Helpful Content 2022 được ra đời khiến một số doanh nghiệp lo lắng về thứ hạng website của mình sẽ bị...

Hướng dẫn tạo email account

Hướng dẫn tạo email account

: Đăng nhập vào link quản trị tài khoản được gửi qua email cho khách hàng. : Click  : Click  : : Nhập tên email account...

Bản khai đăng ký tên miền

Bản khai đăng ký tên miền

Tên miền Việt Nam Bản khai đăng ký tên miền dành cho cá nhân. Tải tại đây. Bản khai đăng ký tên miền dành cho tổ chức. Tải tại đây....

Thủ tục gia hạn, hủy tên miền và thay đổi DNS

Thủ tục gia hạn, hủy tên miền và thay đổi DNS

THỦ TỤC GIA HẠN TÊN MIỀN VIỆT NAM ECP sẽ thông báo cho quý khách hàng về việc gia hạn 30 ngày trước khi tên miền hết hạn. Khi...

Nguyên tắc đăng ký và sử dụng tên miền

Nguyên tắc đăng ký và sử dụng tên miền

Nguyên tắc đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” Việc đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thực hiện theo...

Chuyển tên miền

Chuyển tên miền

Vì sao cần chuyển tên miền về ECP? ECP là nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam do VNNIC (Bộ Thông tin và Truyền thông) ủy nhiệm....

Vòng đời tên miền

Vòng đời tên miền

Tên miền Quốc tế Vòng đời của 1 tên miền quốc tế .com | .net | .info | .org bao gồm: Trạng thái tự do Trong thời gian này,...

Chuyển nhượng tên miền

Chuyển nhượng tên miền

Bắt đầu từ ngày 01/06/2017, ECP Media sẽ thực hiện nghiệp vụ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” được cấp không thông qua đấu giá (gọi tắt là...