Hướng dẫn tạo email account

[B1]: Đăng nhập vào link quản trị tài khoản được gửi qua email cho khách hàng.

[B2]: Click [Email Accounts]

Hướng dẫn tạo email account

[B3]: Click [Create mail account]

Hướng dẫn tạo email account

[B4]:

[Mục1]: Nhập tên email account lưu ý: không bao gồm phần @tên_miền_của_bạn

[Mục2]: Bạn nhập password cho email account

[Mục3]: Dung lượng hộp thư lưu trữ của email account

[Mục4]: Giới hạn số lần gửi trong 1 giờ

Hướng dẫn tạo email account

[B5]: Sau khi cấu hình xong click [Create] để tạo email account.

[B6]: Sau khi tạo xong bạn click vào [Webmail] để kiểm tra

Hướng dẫn tạo email account

[B7]: Tiến hành đăng nhập bằng email account vừa tạo gửi nhận để test

Hướng dẫn tạo email account

 

Tin liên quan