Truyền Online

Chúng tôi có công nghệ truyền online, và chúng tôi biết cách khơi gợi thông tin

Thông

Bạn sở hữu thông tin, nhưng bạn không biết cách lan truyền và tiếp cận khách hàng

Truyền thông Online

Chúng tôi và Bạn phối hợp cùng nhau để vận hành chiến dịch Truyền thông Online tổng thể hiệu quả

Các dự án của chúng tôi

Xem một số dự án tiêu biểu

Cẩm nang công nghệ

Storytelling – Nghệ thuật kể chuyện trong marketing online

Storytelling – Nghệ thuật kể chuyện trong marketing online

Đăng ngày 15/04/2019

Kết nối cảm xúc với khách hàng – khẳng định sự khác biệt và thu về lợi nhuận, Storytelling đã trở thành công cụ mạnh mẽ nhất trong thời đại số giúp các doanh nghiệp “tỏa sáng”. Story telling là gì? Hơn một thiên niên kỷ qua, đặc biệt là trong những năm gần đây,