Truyền Online

Chúng tôi có công nghệ truyền online, và chúng tôi biết cách khơi gợi thông tin

Thông

Bạn sở hữu thông tin, nhưng bạn không biết cách lan truyền và tiếp cận khách hàng

Truyền thông Online

Chúng tôi và Bạn phối hợp cùng nhau để vận hành chiến dịch Truyền thông Online tổng thể hiệu quả

Các dự án của chúng tôi

Xem một số dự án tiêu biểu

Cẩm nang công nghệ

Chiến dịch ứng dụng toàn cầu Google UAC là gì

Chiến dịch ứng dụng toàn cầu Google UAC là gì

Đăng ngày 30/11/2018

Hầu hết mọi nhà quảng cáo ứng dụng đều muốn đưa sản phẩm của mình tới với càng nhiều người dùng trả tiền càng tốt. Tuy nhiên, việc kết nối với những đối tượng này trên các sản phẩm lớn nhất của Google bao gồm Tìm kiếm, Google Play, YouTube và Mạng hiển thị của