Chuyển tên miền

Vì sao cần chuyển tên miền về ECP?

ECP là nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam do VNNIC (Bộ Thông tin và Truyền thông) ủy nhiệm. Việc chuyển tên miền về ECP là hoàn toàn miễn phí cùng những lợi ích đặc biệt chỉ có tại ECP:

 • Chuyển đổi an toàn tuyệt đối
 • Chiết khấu đặc biệt khi chuyển về
 • Công cụ quản lý online miễn phí
 • Có trang bán hàng riêng cho đại lý
 • Nhiều dịch vụ bổ sung: DNS, bảo mật tên miền…

Chuyển tên miền Việt Nam

Chuyển tên miền Việt Nam là chuyển đổi quyền quản lý tên miền từ một Nhà đăng ký về ECP. Thủ tục chuyển đổi:

 • Unlock tên miền và lấy EPP code.
 • Đăng ký chuyển tên miền online ngay trên ecpmedia.vn
 • Kiểm tra kết quả trên email đã đăng ký.
 • Điều kiện: Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày hoặc sau khi đăng ký 60 ngày.

Chuyển tên miền quốc tế

Chuyển tên miền quốc tế là chuyển đổi quyền quản lý tên miền từ một Nhà đăng ký về ESC, đồng thời gia hạn thêm 1 năm.

 • Unlock tên miền và lấy Authencode.
 • Đăng ký chuyển tên miền online ngay trên ecpmedia.vn
 • Kiểm tra email Admin của tên miền và làm theo hướng dẫn.
 • Điều kiện: Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày hoặc sau khi đăng ký 60 ngày.

 

Tin liên quan