Phân biệt hai khái niệm B2B và B2C trong kinh doanh

B2B là viết tắt của thuật ngữ Business To Business, còn B2C là viết tắt của thuật ngữ Business To Customer. Vậy hai khái niệm này khác nhau ở...