Shark Hưng đưa ra lời khuyên cho hàng triệu người bán hàng online tại Việt Nam

“Không bao giờ được xây nhà trên mảnh đất của người khác, điều đó rất nguy hiểm!” đó là lời khuyên của Shark Hưng cho hàng triệu người bán hàng...