ECPVietnam nhận bằng khen của trưởng ban quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm...