Nổi bật và thu hút hơn với 4 chiến lược marketing cho cửa hàng tạp hóa

Kinh doanh cửa hàng tạp hóa luôn mang tính cạnh tranh rất cao khi hầu hết khu dân cư nào cũng có các cửa hàng, siêu thị cung cấp...