Chia sẻ những kỹ năng mềm Designer cần có để thành công

Designer là người làm công việc đồ họa, thiết kế, tuy nhiên những kỹ năng nói trên chưa phải là tất cả. Để thành công, ngoài thực hiện tốt...