Đồng mỹ nghệ Tâm Phát

Công ty cổ phần sản xuất và đầu tư phát triển Tâm Phát (Đồng mỹ nghệ Tâm Phát) thành lập từ đầu năm 2017, hiện đang là một trong...