Tầm quan trọng của Featured Snippet và giải pháp tối ưu cho website

Khi tra cứu thông tin trên công cụ tìm kiếm, luôn có một website ở vị trí top đầu được hiển thị sẵn một phần nội dung hay còn...