7 cách giúp Google Index URL nhanh chóng cho dân Marketer

Google Index là quá trình Google phân loại, sắp xếp các dữ liệu thu thập được từ website, sau đó đánh giá thứ hạng website, trả về kết quả...