Phân tích hành trình mua hàng theo mô hình 5A của khách hàng

Sau 120 năm tồn tại, hành trình mua hàng theo mô hình truyền thống AIDA đã phải nhường chỗ cho mô hình 5A (Awareness – Appeal – Ask –...