ECPVietnam tham gia và tài trợ truyền thông Hội chợ nông sản, TTCN các HTX và doanh nghiệp Việt Nam lần 1

Song song với sự kiện Hội nghị Bộ trưởng HTX khu vực châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 10, với chủ đề “Tầm nhìn đến năm 2030:...