internet marketing

Tagline là gì? Những điểm khác biệt với Slogan

Tagline là gì? Những điểm khác biệt với Slogan

Trên thực tế, Tagline và Slogan rất dễ bị hiểu nhầm và thậm chí bị xem là một. Vậy Tagline là gì và nó khác với Slogan như thế...

Content phải thay đổi như thế nào trong thời đại marketing 4.0?

Content phải thay đổi như thế nào trong thời đại marketing 4.0?

Content là một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển. Trong thời đại marketing 4.0, content cần phải có những bước chuyển mình để thực...