Chọn KOL quảng cáo như thế nào đem lại hiệu quả tốt?

KOL là cách gọi chung những người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng lớn như ca sĩ, diễn viên, người mẫu… Cách quảng cáo thông qua KOL tuy không...