Starbucks đã vận dụng những yếu tố của marketing mix như thế nào?

Ngày nay, khi mà bất kì ngành nghề nào cũng có sự xuất hiện của marketing mix, mọi người dần được tiếp cận nhiều hơn với công việc này....