Lựa chọn màu sắc như thế nào cho chuẩn để thiết kế hình ảnh?

Người làm thiết kế cần hiểu rõ được ý nghĩa của từng màu sắc để có thể sáng tạo ra những banner, poster, hình ảnh thực sự hữu dụng....