Ngành bán lẻ tại Việt Nam chuyển mình trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Với sự hỗ trợ của công nghệ trong cuộc cách mạng 4.0, ngành bán lẻ tại Việt Nam đang ngày một phát triển và có những bước chuyển mình...