Chuyên gia quốc tế: “Việt Nam sẽ trở thành nước thắng lớn hậu đại dịch Covid-19”

“Việt Nam sẽ trở thành nước thắng lớn sau đại dịch”, đó là tiêu đề bài viết của tác giả David Hutt được đăng tải trên trang tin Asia...