Google đánh giá nội dung website của bạn dựa trên tiêu chí gì?

Chúng ta vẫn luôn biết rằng Google đánh giá website dựa trên thuật toán. Tuy nhiên thuật toán đánh giá của Google lại thay đổi không ngừng, bắt buộc...