Những sai lầm “chết người” trong marketing tuyệt đối không nên mắc phải

Mọi quyết định sai lầm đều đi đến thất bại, điều đó luôn đúng trong mọi lĩnh vực, ngành nghề và marketing cũng vậy. Để tránh được những tổn...