Làm thế nào để seeding Facebook đạt hiệu quả cao?

Đối với các chiến dịch Online Marketing, để nội dung về sản phẩm, dịch vụ đến gần hơn với khách hàng, ngoài việc chạy quảng cáo, hoạt động seeding...