Hà Nội cam kết đạt mức tăng trưởng gấp 1,3 lần bình quân cả nước

Theo Bí thư Hà Nội, để đạt mục tiêu trên, thành phố rất mong các doanh nghiệp chung tay, đồng hành và nếu đạt được mục tiêu trên “thì...