Làm thế nào để viết thẻ tiêu đề thu hút khách hàng click?

Trên các công cụ tìm kiếm, một từ khóa giống nhau nhưng có quá nhiều tiêu đề để khách hàng chọn lựa. Khi giành được sự chú ý của...