Covid-19 và những bài học thay đổi hành vi tiêu dùng cho marketers

Covid-19 đã thống trị tất cả tin tức ở Trung Quốc, Việt Nam cũng như toàn thế giới trong thời gian hiện nay, khiến mọi người đều tỏ ra...