Liên tục tuyển nhân viên content

Nhóm Nội dung (Content team), phòng truyền thông trực thuộc ECPVietnam hiện đang cần tuyển thêm 03 vị trí nhân viên viết bài PR Mô tả công việc: Tham...