Liệt kê 8 dạng visual content phổ biến trên facebook

Visual content trên fanpage thu hút người đọc ngay lần đầu tiên, đem lại hiệu quả tốt hơn so với những bài post dài mà nội dung không mấy...