Những ý tưởng đột phá lớn đến từ đâu?

Đột phá luôn là vấn đề khó với tất cả loại hình công ty. Ý tưởng đột phá lớn, mới mẻ và sáng tạo thường đến từ những người...