Đằng sau tính năng Facebook Avatar là một dự án đầy tham vọng của MXH lớn nhất thế giới