Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Trưởng ban Ban biên tập trao thưởng cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động của Trang tin điện tử.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Trưởng ban Ban biên tập trao thưởng cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động của Trang tin điện tử.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Trưởng ban Ban biên tập
trao thưởng cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động của Trang tin điện tử.