"OKRs – Bí Mật Của Tăng Trưởng" – Cuốn sách giúp mọi doanh nghiệp tạo ra những thay đổi mang tính đột phá

OKRs mang ý nghĩa Mục tiêu – Kết quả then chốt