Reels là gì? Làm thế nào để marketing hiệu quả trên Reels?

Reels là gì? Làm thế nào để marketing hiệu quả trên Reels?