Bảng giá đăng bài viết PR trên báo webtretho.com

Banner CPW Định dạng quảng cáo : jpeg/gif/png, kích thước không quá 150KB Định dạng quảng cáo : HTML5, kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình...