Bảng giá đăng bài viết PR trên báo webtretho.com

Banner CPW
  • Định dạng quảng cáo : jpeg/gif/png, kích thước không quá 150KB
  • Định dạng quảng cáo : HTML5, kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình
HOMEFEED THỊNH HÀNH
HOMEFEED CỘNG ĐỒNG
ARTICLE TRANG CHI TIẾT

Banner Background Plus

  • Top: 970x90px hoặc 970x250px
  • Left và Right: 600x920px

BANNER PC CPD

  • Giá dưới đây là giá của banner theo tuần, banner đươc hiển thị tới 30% lượt đọc của chuyên mục tương ứng. Banner độc quyền nhân với tỷ lệ 2.5.
  • Tất cả banner có thể mua theo ngày, giá 1 ngày bằng 1 / 4.5 giá theo tuần
  • Giá của cột (*) là giá của từng chuyên mục
  • Giá của cột (#) ​là giá của cặp chuyên mục được chọn trong 4 chuyên mục (Phong Cách Sống, Cưới, Sức khỏe và Kinh Doanh)

BANNER PC CPM

Tin liên quan