Thu hút khách hàng tương tác bằng cách sử dụng Emoji như thế nào hiệu quả nhất?

Trong Marketing Online, tiếp thị bằng biểu tượng cảm xúc song song với hình ảnh, câu chữ sẽ giúp việc truyền tải thông điệp tới khách hàng đạt hiệu...