Hướng dẫn tạo mail trên android

B1: Bạn vào cài đặt (setting) chọn tài khoản (account) B2: Chọn vào thêm account như hình: B3: Chọn Email để cài đặt B4: Bạn có thể chọn tiếp...