Hướng dẫn tạo mail trên android

B1: Bạn vào cài đặt (setting) chọn tài khoản (account)

Hướng dẫn tạo mail trên android

B2: Chọn vào thêm account như hình:

Hướng dẫn tạo mail trên android

B3: Chọn Email để cài đặt

Hướng dẫn tạo mail trên android

B4: Bạn có thể chọn tiếp theo nhưng tốt nhất nên chọn cài đặt thủ công để dễ dàng cho việc tùy chỉnh:

Hướng dẫn tạo mail trên android

B5: Chọn IMAP hoặc POP3 theo nhu cầu
Hướng dẫn tạo mail trên android

B6: Trong trường hợp này ở dòng máy chủ IMAP bạn nên đổi imap.esc.vn thành mail.esc.vn:

Hướng dẫn tạo mail trên android

B7: Tương tự như B6 smtp.esc.vn đổi thành mail.esc.vn và lưu ý các vùng đỏ:

Hướng dẫn tạo mail trên android

B8: Thực hiện theo hình và lưu ý vùng đỏ và bỏ check ở mục tự động tải về …..

Hướng dẫn tạo mail trên android

B9: Lưu ý ở mục Tên của bạn là tên hiển thị trên các mail gửi đi:

Hướng dẫn tạo mail trên android

B10: Hoàn tất.

Tin liên quan