Hướng dẫn chi tiết cách cấu hình email trên Microsoft Outlook 2013 và 2016

Cấu hình email account trên Outlook 2013 và 2016: 1. Mở Microsoft Outlook 2. Click File 3. Click Info menu bên trái 4. Click Account Settings sẽ sổ ra list. 5. Chọn Account Settings…trong menu...