chiến lược marketing du kích

6 bước trong quy trình marketing tạo nên sự nổi bật cho doanh nghiệp

6 bước trong quy trình marketing tạo nên sự nổi bật cho doanh nghiệp

Để xây dựng và phát triển thương hiệu bền vững, mỗi doanh nghiệp cần có một quy trình marketing thích hợp. Vậy quy trình marketing chuẩn chỉnh gồm những...

Marketing du kích – Chiến lược marketing hiệu quả cho doanh nghiệp SMEs

Marketing du kích – Chiến lược marketing hiệu quả cho doanh nghiệp SMEs

Với những ưu điểm về chi phí, tính sáng tạo cũng như khả năng viral, marketing du kích là một hình thức tiếp thị mà các doanh nghiệp vừa...