Chiến lược phát triển Starbucks trở thành chuỗi cà phê hàng đầu Việt Nam

Trong lịch sử hoạt động suốt 47 năm của mình, với chiến lược phát triển đúng đắn và sáng tạo, Starbucks đã xuất phát từ một quán cà phê...