Chuyển tên miền

Vì sao cần chuyển tên miền về ECP? ECP là nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam do VNNIC (Bộ Thông tin và Truyền thông) ủy nhiệm....