Google Analytics 4 đã có những thay đổi nào so với Universal Analytics mà bạn cần biết?

Google Analytics 4 là bản cập nhất mới nhất của Google Analytics đã được ra mắt lần đầu cách đây 2 năm (2020). Đây là phiên bản cập nhật...