Trend marketing “ăn theo” hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều lần 2

Nhân sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều lần 2 tổ chức tại Hà Nội, các “ông lớn” kinh doanh của Việt Nam tung ngay chiêu marketing...