Làm thế nào để tạo một intro ấn tượng cho doanh nghiệp?

Intro là phần rất quan trọng trong kỹ thuật dựng video, giúp sản phẩm của doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp, hiện đại và đáng nhớ hơn. Không chỉ...