Hãy quên đi những thuật ngữ phức tạp về phân loại khách hàng

Việc phân loại khách hàng trong doanh nghiệp rất quan trọng. Hiểu rõ khái niệm, bản chất, nhóm khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng đưa ra các...