8 tips sử dụng video trong email marketing hiệu quả nhất

Ngoài tăng mức độ tiếp cận cho email marketing bằng một tiêu đề hấp dẫn, một câu chuyện, hình ảnh hấp dẫn…, chèn một đoạn video trong email marketing...