Thăng Long Plaza

Công ty Cổ phần du lịch Khách sạn Thăng Long – Thăng Long Plaza, thành lập từ tháng 7/2013 hiện đang là một trong những đơn vị kinh doanh,...